Správa zo 44. česko-slovenskej psychofarmakologickej konferencie (Jeseník, 5. – 9. 1. 2002)

Novotný, V.