Starostlivosť o drogovo závislé osoby počas výkonu trestu odňatia slobody

Pavelová, M. – Scholz, W.