Řešení drogového problému v Nizozemí

Hejda, J.

Příklad Nizozemí je často zmiňován v diskusích mezi zastánci represivního a legalizačního přístupu v boji proti drogám. Příspěvek se snaží o komplexní a důkladný popis přístupů k řešení drogového problému aplikovaných v Nizozemí. Autor vycházel především z dostupných internetových zdrojů ve snaze podložit výše zmíněné diskuse skutečnými fakty a závěry.

Klíčová slova: Nizozemí – drogová legislativa – trestný čin – tvrdé a měkké drogy – represe – prevence – resocializace