Charakteristika uživatelů online svépomocného programu pro osoby se závislostním chováním na internetu: projevy, motivace, negativní důsledky a přínosy jeho omezení

Vondráčková, P. – Vacek, J. – Svobodová, K.

Východiska: V roce 2011 byl na webových stránkách Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze spuštěn svépomocný program pro osoby se závislostním chováním na internetu. Cíl:Zmapovat online aplikace, na kterých vykazovali uživatelé programu závislostní chování, projevy závislostního chování, motivaci k závislostnímu chování na internetu, jeho negativní důsledky a přínosy jeho omezení či přerušení. Metody:CIAS, kvalitativní analýza dat ze svépomocného programu. Soubor tvořilo 273 osob zaregistrovaných do svépomocného programu pro osoby se závislostním chováním na internetu. Výsledky:Nejoblíbenější online aplikací se závislostním potenciálem byly aplikace umožňující online sociální komunikaci. V rámci symptomu význačnosti byly nejčastěji identifikovány myšlenky na aktuální online děn,trávení hodně času online a bažení.U dimenze změny nálady respondenti popisovali nejčastěji kategorie uvolnění/uklidnění a vzrušení/radost. Tolerance se projevovala nadměrným trávení času online, připojením kdekoliv a zakládáním nových účtů a profilů. V projevech odvykacích symptomů byly identifikovány nejčastěji kategorie: nervozita/neklid a vztek/podrážděnost. V oblasti interpersonálních konfliktů to byly kategorie konflikty s blízkými lidmi, omezení sociálního kontaktu a lhaní. Intrapersonální konflikty se projevovaly v obecném konfliktu být online a nebýt online a ve specifických konfliktech jako práce/studium x online či povinnosti x online. Udávané časové rozpětí relapsu bylo od několika předešlých dnů až po několik měsíců. Nejčastější motivy závislostního chování na internetu byly omezené sociální dovednosti a nadměrný stres. Nejčastější dopad mělo závislostního chování na internetu na oblast zaměstnání a školy. Od omezení závislostního chování na internetu si respondenti slibovali především lepší studijní a pracovní prospěch a více času na koníčky. Závěr: Jde o nelátkovou závislost, která narušuje spíše psychosociální (pracovní a sociální) než somatické fungování, což může být důvod, proč se tito klienty často nevyskytují v psychiatricko-adiktologických službách.

Klíčová slova: internet – závislost na internetu – online svépomocný program