Návrh odporúčaní pre substitučnú liečbu závislosti od opioidov

Bodnár, B. – Dóci, I. – Hičárová, T. – Kantorková, A. – Lúčna, S. – Martinove, M. et al.