Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 50, Rok 2015, Číslo 5

Úvodník    Úvodník
Turček, M. – Kollárová, D.
s. 199 – 200
Dragašek, J. – Drímalová, M. – Martinove, M. – Feketeová, E. – Šútovský, S.
s. 201 – 221
Wolt, R. – Halama, P.
s. 223 – 235
Patarák, M.
s. 237 – 249
Duka, N.
s. 251 – 255