Potreba rekonceptualizácie systému odmeny

Patarák, M.

Systém hľadania sa týka jedného zo základných psycho-behaviorálnych fenoménov, ktorým je potreba hľadať. Táto potreba bola známa už pod mnohými príbuznými označeniami, napríklad ako pudy, ktorými sa zaoberala psychoanalýza, alebo podnecujúca nápadnosť behaviorálnych neurovied. Pomenovanie tohto systému ako systému odmeny sa používa už šesť desaťročí, i keď v podstate nepresne a chybne. Koncepcia odmeny je totiž mnohovýznamová a v rámci nej rozoznávame značne odlišné motivačné a hedonické aspekty, a to nielen na psychologickej, ale aj klinickej a neurobiologickej úrovni. Samotný systém odmeny pritom negeneruje, ani nesprostredkováva žiadnu zmyslovú slasť, skôr sa podieľa na vzniku motivačných stavov, ktoré cielia na motivačne významné podnety vo vonkajšom prostredí. Keďže pozitívna hedonická skúsenosť prichádza až po ich dosiahnutí, je systém odmeny vhodnejšie chápať ako systém vyhľadávania týchto podnetov, než ako systém zabezpečujúci uspokojenie po interakcii s nimi.

Kľúčové slová: dopamínový systém – mezolimbický systém – podnecujúca nápadnosť – odmena – systém odmeny – systém hľadania