Prvé hnutie striedmosti na Slovensku v XVI. storočí

Duka, N.