Otravy hubami – 1. časť

Gavorník, P.

Otravy hubami sú v súčasnosti aktuálnym problémom internej medicíny a psychiatrie. Hlavným cieľom tejto prehľadnej práce je poukázať na hlavné príznaky a znaky jednotlivých druhov otráv hubami, ktoré rešpektujú nové poznatky v diagnostike, resp. v diferenciálnej diagnóze otráv hubami.

Kľúčové slová: otravy hubami – psychoaktívne látky – nová etiopatogenetická klasifikácia – klinický obraz – diferenciálna diagnóza