Faktor alimentárneho maku v diagnostike užívania opioidov

Okruhlica, Ľ. – Vidová, M. – Hozová, A. – Klempová, D.

Pre potreby klinickej praxe sa toxikologické vyšetrenie moču štandardne používa na zistenie užitia opioidov, či už pre forenzné, diagnostické účely, alebo v rámci monitorovania abstinencie pri liečbe závislosti od opioidov. Cieľom štúdie bolo zistiť, aký vplyv má na výsledky skríningového vyšetrenia moču použitie maku v jedle mladými, zdravými probandmi v slovenských podmienkach. Na štúdii sa zúčastnilo 11 dobrovoľníkov s priemerným vekom 25 rokov. Na obed jedli typické slovenské jedlo s makom. Prvá vzorka moču na toxikologickú analýzu bola odobratá po 4 hodinách; druhá na druhý deň skoro ráno v priemere po 19 hodinách a tretia o 43 hodín na další deň ráno. Výsledky potvrdili, že mak konzumovaný v potrave mal za následok pozitivitu moču na morfín u všetkých testovaných probandov po 19 hodinách a diagnosticky dôležité bolo zistenie, že priemerná koncentrácia morfínu v moči bola po 43 hodinách 481 ng/ml (SD ± 185; medián = 437).

Kľúčové slová: mak – toxikológia moču – užívanie opioidov – diagnóza