Legalizace ve vztahu k drogovému problému

Hejda, J.

Příspěvek se zabývá zásadními postuláty diskuse o legalizaci drog, nastiňuje možná východiska a především ve zkratce nekriticky zachycuje různé postoje k legalizaci. Jsou objasněny některé metody boje s drogovým fenoménem. Je patrno, že právo jako regulační nástroj společnosti svou roli na úseku drog spíše neplní. Závěrem je nabídnuto zamyšlení nad celkovou koncepcí debat o drogách a jejich legalizaci.

Klíčová slova: drogový problém – legalizace – dekriminalizace – prevence – represe – resocializace