Alkohol v cestnej doprave

Kucek, P. – Kuceková, L.

Článok podáva prehľad o faktoroch vysokého rizika dopravnej nehodovosti vodičov v spojitosti s konzumáciu alkoholu.

Kľúčové slová: alkohol – cestná doprava