Role marketingu při snižování abúzu drog

Štrach, P.

Příspěvek se pokouší zachytit souvislost marketingu a snižování poptávky po drogách. Vysvětluje důvod nezastupitelnosti a nezadatelnosti marketingového přístupu při všech činnostech směřujících k verejnosti a ovlivňujících senzitivnost společnosti vůči veřejnému sektoru. V druhé části ukazuje typické příklady marketingových sdělení a formuluje některá doporučení.

Klíčová slova: drogy – prevence – marketingový přístup – snižování poptávky