Řešení drogového problému ve vztahu k Evropské unii

Hejda, J.

Otázka drog se velmi často diskutuje, aniž by na ni byly nalezeny uspokojivé odpovědi. Článek analyzuje v obecné rovině nástroje boje s drogami, kterými jsou mj. omezování poptávky a omezování dostupnosti. Drogový problém je řešen jednotlivými orgány v různých rovinách, a proto se druhá část příspěvku zabývá tím, jaký postup a jaké nástroje zvolila při řešení drogového problému Evropská unie pro léta 2001 až 2004.

Klíčová slova: drogový problém – Evropská unie – omezení poptávky – omezení dostupnosti – akční plán