Sérotonínergické mechanizmy alkoholovej závislosti a možnosti ich využitia v terapii

Novotný, V.