Úzkostné poruchy v náhodne vybratej skupine pacientov so závislosťou od psychoaktívnych látok

Martinove, M. – Benkovič, J. – Koprdová, E. – Stebilová, Š. – Dusková, S. – Ištvánová, E.