Syndróm závislosti od alkoholu u gerontopsychiatrického pacienta

Žigová, E. – Hrdličková, B.