Súdnoznalecké posudzovanie páchateľov s diagnózou patologické hráčstvo

Nábělek, L. – Vongrej, J.