Abstinujúci alkoholici po desiatich rokoch: dá sa predikovať abstinencia z výsledkov skríningových a osobnostných škál?

Nociar, A.