Drogová závislosť a hierarchia hodnôt

Orosová, O. – Tholt, P. – Gábriš, Ľ.