Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 35, Rok 2000, Číslo 2

Drobná, H. – Huttová, M. – Neščáková, E.
s. 67 – 74
Řehan, V. – Blažek, A.
s. 75 – 81
Nábělek, L. – Gromová, J. – Vongrej, J.
s. 89 – 96
Pokora, J.
s. 97 – 100
Hampl, K.
s. 105 – 109
Prillinger, J.
s. 121 – 124
Kolibáš, E.
s. 125 – 126