Analýza negatívnych účinkov fajčenia počas tehotnosti na plod u rómskej a nerómskej populácie žien v regióne východného Slovenska

Pavúk, A.