Substituční léčba metadonem jako prevence HIV / AIDS

Hampl, K.