Matka závislá od psychoaktívnych látok a jej novorodenec. III. časť. Situácia na Slovensku. Analýza údajov o novorodencovi

Drobná, H. – Huttová, M. – Neščáková, E.