Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 35, Rok 2000, Číslo 4-5

Dimová, N. – Kolibáš, E. – Novotný, V. – Havlíčková, E. – Pastrnková, R.
s. 207 – 214
Martinove, M. – Martinove, O. – Koprdová, E.
s. 215 – 221
Novotný, V. – André, I. – Vencelíková, K.
s. 223 – 230
Nábělek, L. – Gromová, S. – Vongrej, J.
s. 241 – 249
Súkeník, L.
s. 251 – 254
Súkeník, L.
s. 255 – 257
Chmelová, M.
s. 259 – 264
Praktická politika v oblasti závislostí    Protidrogová politika
Okruhlica, Ľ.
s. 265 – 267
Kolibáš, E.
s. 269 – 271
Johannesen, A.
s. 273 – 276
Novotný, V.
s. 277 – 278
Novotný, V.
s. 280 – 281