Poruchy príjmu potravy a užívanie psychoaktívnych látok

Dimová, N. – Kolibáš, E. – Novotný, V. – Havlíčková, E. – Pastrnková, R.