Antiepileptiká v liečbe závislostí

Martinove, M. – Martinove, O. – Koprdová, E.