Závislosti v konziliárnej činnosti Psychiatrickej kliniy LFUK a FN Bratislava – porovnanie rokov 1993 a 1998

Novotný, V. – André, I. – Vencelíková, K.