Správa zo 153. kongresu APA (Chicago, 13. – 18. 5. 2000)

Novotný, V.