Správa z 22. kongresu CINP (Brusel, 9. – 13. 7. 2000)

Novotný, V.