Zadováženie a prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov v zmysle paragrafu 187 Trestného zákona

Čentéš, J.