Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 34, Rok 1999, Číslo 4

Kukla, L. – Hrubá, D. – Tyrlík, M.
s. 193 – 202
Pokora, J. – Jílková, E.
s. 235 – 238
Vavřík, P. – Regerová, M.
s. 251 – 253