Prieskumy o alkohole, tabaku a drogách u detí a mládeže v rokoch 1993 – 1999. Predbežné výsledky prieskumu ESPAD na Slovensku

Nociar, A.