Roční zkušenosti s provozem detoxifikační jednotky

Pokora, J. – Jílková, E.