Resocializácia aktuálne abstinujúcich drogovo závislých z aspektu sociálnej andragogiky

Šírová, L.