Můžeme se v oblasti přístupu k heroinové problematice naučit něčemu od Švýcarska?

Nerad, J. M. – Neradová, L.