Brněnští medici, návykové látky a protidrogové poradenství

Kachlík, P. – Šimůnek, J.