Aktuálna drogová scéna u študentov stredných škôl v Košiciach. I. časť. Dotazníková akcia

Adamová, M. – Bobrov, N. – Longauer, F. – Fotul, A.