Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 52, Rok 2017, Číslo 3

Turček, M. – Daniš, M.
s. 119 – 128
Trebski, K.
s. 129 – 146
Miššík, T. – Bohonová, Š.
s. 147 – 154
Galbavý, Š.
s. 155 – 157