Skúsenosti s metronidazolom v liečbe alkoholizmu

Miššík, T. – Bohonová, Š.

Nedostatočná paleta liekov pri liečbe alkoholizmu vyžaduje zameranie pozornosti na „temperanciá“ aj u nás. Autori previedli sondáž účinnosti Metronidazolu v tejto oblasti. Súhlasne s Lehmanom popisujú na vzorku pacientov slabé zmeny pulzu a tlaku, ďalej nauzeu, bolesti hlavy, začervenanie po použití Metronidazolu a alkoholu. Reakcie sú však nepatrné v porovnaní s efektom pri reakcii Disulfiram-alkoholovej. Averzívna liečba s Metronidazolom je len ojedinelé účinná. Metronidazol ako alkohol po chemickej stránke by mohol viazať bunečné receptory u dependentných alkoholikov v zmysle „štrukturálnej blokády“ a tým rušiť alkoholovú dependenciu. Sonda v tomto smere dáva predpoklady pre možnosť zníženia tolerancie, ale pre malý počet sledovaných a krátku dobu vyžaduje dôkladné experimentálne preverenie. Autori si nedovoľujú nárokovať závery pre malý počet sledovaných, ale upozorňujú na možnosť používania temperancií, aby mohli byť rozšírené skúsenosti alkohológov na Slovensku v tomto smere.

Citácia pôvodného zdroja: Miššík, T. – Bohonová, Š.: Skúsenosti s metronidazolom v liečbe alkoholizmu. Protialkohol Obz, 4, 1969, 4, s. 100 – 103