doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH. – šesťdesiatorčný

Galbavý, Š.