Postoje poslucháčov vysokej školy k problematike návykových látok

Čaplová, T. – André, I. – Somošová, J.