Citalopram v liečbe alkoholizmu – naše skúsenosti

André, I. – Somošová, J.