Skúsenosti poslucháčov LFUK v Bratislave so psychoaktívnymi látkami. I. časť. Užívanie a vedomosti o psychoaktívnych látkach

Novotný, V. – Kolibáš, E.