Trestnoprávne aplikačné problémy trestnej činnosti pod vplyvom alkoholu

Šamko, P.