Nový specifický parametr abúzu alkoholu – carbohydrate deficient transferin (CDT)

Fialová, L. – Zima, T. – Mikulíková, L. – Malbohan, I. – Nešpor, K.