Krátke detoxifikačné programy pri heroínovej závislosti – vlastné skúsenosti

Králová, M. – Vaváková, I.