Posuzování pachatele trestné činnosti po nedobrovolném užití psychotropních látek

Janatka, J. – Morávek, S.