Dotazník motivační struktury pro alkoholově závislé

Man, F. – Stuchlíková, I. – Popov, P.