Cerebrálna paréza u detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou

Huttová, M. – Glós, J. – Rapošová, E. – Chovancová, D. – Ščibrányová, H. – Drobná, H.